Uusia tuulia

Yliopisto on mitä mainioin työpaikka oppimishaluiselle ja uteliaalle ihmiselle. Niin opetus- kuin tutkimustyökin pitävät sisällään uusiin aiheisiin perehtymistä, aiemmin hankitun tiedon päivittämistä ja uteliaisuuden tyydyttämistä. Työhön kuin työhön voi urautua, mutta yliopistolla on ainakin hyvät mahdollisuudet tuoda työhönsä jatkuvasti uusia näkökulmia ja jopa kokonaan uusia tutkimuskohteita.

Yliopisto

Olen tähänastisessa tutkimustyössäni keskittynyt islamiin Euroopassa, ja erityisesti ranskalaisiin poliittisiin debatteihin musliminaisten päähuiveista ja kasvohunnuista. Ranskaa ja ranskan kieltä olen rakastanut jo kauan, ja islam Euroopassa kiehtoo minua aihealueena edelleen.

Syksyllä 2018 siirryn kuitenkin uuden tutkimusprojektin pariin. Alan Suomen Kulttuurirahaston apurahan turvin tarkastella uskontolukutaitoa ja sen edistämistä Suomessa. Kirjoitin apurahahakemukseni kolmivuotisen projektin mukaan ja toistaiseksi rahoitus on varma vuoden ajaksi. Niinpä nyt alkuun pyrin vastaamaan ennen muuta ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni: ”Millä tavoin uskontolukutaito, ja sen mahdollinen puute, näkyvät ohjaavassa ja päättävässä roolissa olevien ihmisten puheessa?” Erityisen kiinnostunut olen poliittisista päättäjistä.

Uskontolukutaidolla voidaan viitata moniinkin asioihin. Tässä vaiheessa nostan esiin erityisesti seuraavat kohdat:

  1. Uskonto on edelleen merkittävä tekijä Euroopassa, maallistumiskehityksestä huolimatta. Tätä ei tule sivuuttaa.
  2. Uskontolukutaitoon sisältyy ajatus useamman uskontoperinteen perustuntemuksesta, sekä halukkuudesta oppia lisää, tarpeen mukaan.
  3. Tiedon myötä uskontolukutaitoon sisältyy pyrkimys pois stereotypioista ja karkeista yleistyksistä kohti faktaperustaista, rakentavaa dialogia.
  4. Uskontolukutaitoinen ihminen ei ole uskontosokea eikä uskonnollistava. Hän ymmärtää, että uskonnoilla on oma merkityksensä nyky-yhteiskunnassa ja on valmis huomioimaan sen. Toisaalta, uskontolukutaitoinen ihminen ei näe ihmisiä vain ja ainoastaan heidän (oletetun) uskontonsa ja uskonnollisuutensa kautta.

Post doc -tutkimukseni rahoitus alkaa ensi syksynä, mutta jo tässä vaiheessa teen paljon tutkimukseni eteen. Olen mukana niin kirjoittajan kuin toimittajankin ominaisuudessa kirjahankkeessa, jossa tarkastellaan uskontolukutaitoa eri konteksteissa Suomessa. Ensi viikon perjantaina, 23.3.2018 puhun Helsingissä Uskontotieteen päivässä uskontolukutaidosta sekä Katsomukset-portaalista. Portaali on itse asiassa linkitetty tutkimussuunnitelmaani, joten työni portaalin koordinaattorina, sekä portaalin yhtenä päätoimittajista toimiminen, ovat nekin tärkeitä tutkimusprojektini kannalta.

Uuden tutkimusprojektin aloittaminen on valtavan innostavaa. Pääsen tutustumaan uusiin tutkimusmenetelmiin, teorioihin ja konteksteihin, ja hankin uuden tutkimusaineiston. Opittavaa on paljon, minkä koen vain ja ainoastaan motivoivana. Olo on hieman kuin hyvään kenkäkauppaan astuisi: kaikkialla näkyy kiinnostavaa tutustuttavaa, kokeiltavaa ja ihmeteltävää, ja kysymyksiäkin on paljon.

Koen olevani onnekas, kun saan työkseni perehtyä minua syvästi kiinnostaviin aiheisiin ja kysymyksiin!