Ohjausharjoittelu

Iso osa käynnissä olevaa, ohjausta käsittelevää yliopistopedagogiikan kurssia, on ohjausharjoittelu. Se on nyt minulla virallisesti suoritettuna. Virallisesti, koska harjoittelun pituus on 20 tuntia, ja tämä tuntimäärä on minulla jo takana. Tulossa on kuitenkin vielä nelisen tuntia lisää. Ohjausharjoittelu koostuu 10 tunnista omaa ohjausta, jota on havainnoimassa joko kurssikaveri tai pedagoginen yliopistonlehtori tai molemmat. Toinen osio … Jatka artikkeliin Ohjausharjoittelu

Opettajat, opiskelijat & mielenterveys

Keskiviikkona 10.10.2018 vietettiin maailman mielenterveydenpäivää (World Mental Health Day). Maailman terveysjärjestö WHO:n sivuilla julkaistussa uutisessa nostetaan esiin erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset. Järjestön mukaan puolet mielenterveyden häiriöistä alkaa 14 ikävuoteen mennessä, joten nuorten parissa työskenteleviltä tarvitaan herkkyyttä tunnistaa milloin nuori tarvitsee tukea ja apua. Mitä aikaisemmin asioihin puututaan, sitä paremmin tilanne saadaan hallintaan. Maailman terveysjärjestön … Jatka artikkeliin Opettajat, opiskelijat & mielenterveys

Ohjauksen orientaatiot

Tarkastelen tässä blogitekstissäni ohjauksen orientaatioita Sanna Vehviläisen teoksen, Ohjaustyön opas (Gaudeamus 2014) pohjalta. Vehviläinen erottelee neljä keskeistä ohjauksen orientaatiota. Nämä hän on nimennyt 1) kannattelevaksi orientaatioksi 2) tutkivaksi orientaatioksi 3) ongelmanratkaisuorientaatioksi ja 4) opettamisorientaatioksi. Koska ohjaan tällä hetkellä kymmentä pro gradun tekijää, keskityn seuraavassa pohtimaan ohjauksen orientaatioita ennen muuta opinnäytetyön ohjauksen kontekstissa. Kannatteleva orientaatio Kannatteleva … Jatka artikkeliin Ohjauksen orientaatiot