Syksyn opinnot pulkassa

Ulkona sataa vettä eikä lumesta ole tietoakaan. Jos en minä, onneksi sentään jotain on pulkassa, ja ne ovat syksyn opintoni. Olen tavalliseen tapaani lisäkouluttanut itseäni, ja vaikka aikaa ja energiaa onkin välistä kulunut paljon, on se ollut sen arvoista. Syksyyni on kuulunut kaksi lyhyttä koulutustilaisuutta sekä yliopistopedagogiikan ohjausta käsittelevä kurssi. Nuo lyhyet koulutukset käsittelivät yliopiston … Jatka artikkeliin Syksyn opinnot pulkassa

Opiskelijoiden aktivoimisesta

Meneillään oleva yliopistopedagogiikan kurssi on saanut minut miettimään niin ohjaamista kuin opettamistakin. Tällä viikolla mielessäni ovat pyörineet ennen muuta menetelmät, jotka osallistavat opiskelijat oppimis- tai ohjaamisprosessiin. Tarkoituksena kun harvemmin on, että opettaja tai ohjaaja on se ainoa henkilö, joka on äänessä ja ikään kuin kaataa tietoa ja ohjausta opiskelijoille. Parhaimmillaan opetus ja ohjaaminen on mielestäni … Jatka artikkeliin Opiskelijoiden aktivoimisesta

Ohjausharjoittelu

Iso osa käynnissä olevaa, ohjausta käsittelevää yliopistopedagogiikan kurssia, on ohjausharjoittelu. Se on nyt minulla virallisesti suoritettuna. Virallisesti, koska harjoittelun pituus on 20 tuntia, ja tämä tuntimäärä on minulla jo takana. Tulossa on kuitenkin vielä nelisen tuntia lisää. Ohjausharjoittelu koostuu 10 tunnista omaa ohjausta, jota on havainnoimassa joko kurssikaveri tai pedagoginen yliopistonlehtori tai molemmat. Toinen osio … Jatka artikkeliin Ohjausharjoittelu

Opettajat, opiskelijat & mielenterveys

Keskiviikkona 10.10.2018 vietettiin maailman mielenterveydenpäivää (World Mental Health Day). Maailman terveysjärjestö WHO:n sivuilla julkaistussa uutisessa nostetaan esiin erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset. Järjestön mukaan puolet mielenterveyden häiriöistä alkaa 14 ikävuoteen mennessä, joten nuorten parissa työskenteleviltä tarvitaan herkkyyttä tunnistaa milloin nuori tarvitsee tukea ja apua. Mitä aikaisemmin asioihin puututaan, sitä paremmin tilanne saadaan hallintaan. Maailman terveysjärjestön … Jatka artikkeliin Opettajat, opiskelijat & mielenterveys

Ohjauksen orientaatiot

Tarkastelen tässä blogitekstissäni ohjauksen orientaatioita Sanna Vehviläisen teoksen, Ohjaustyön opas (Gaudeamus 2014) pohjalta. Vehviläinen erottelee neljä keskeistä ohjauksen orientaatiota. Nämä hän on nimennyt 1) kannattelevaksi orientaatioksi 2) tutkivaksi orientaatioksi 3) ongelmanratkaisuorientaatioksi ja 4) opettamisorientaatioksi. Koska ohjaan tällä hetkellä kymmentä pro gradun tekijää, keskityn seuraavassa pohtimaan ohjauksen orientaatioita ennen muuta opinnäytetyön ohjauksen kontekstissa. Kannatteleva orientaatio Kannatteleva … Jatka artikkeliin Ohjauksen orientaatiot

Herätys, blogiseni!

Onpa hyvä, että kirjoitin keväiseen postaukseeni, ettei koskaan pidä sanoa ei koskaan, sillä täällähän minä jälleen olen kirjoittamassa ajatuksiani opettamisesta ja oppimisesta. Mistä tällainen uudelleenherääminen? Toimin tämän syksyn yliopistonlehtorina ja osallistun myös ohjaamista käsittelevälle yliopistopedagogiikan kurssille, joten opetus ja oppiminen ovat tiiviisti osa jokapäiväistä elämääni. Ja eihän siinä kauaa mennyt, ennen kuin into kirjoittaa heräsi … Jatka artikkeliin Herätys, blogiseni!

Muilta oppimassa, osa II

Olen blogissani kirjoittanut muutamaan kertaan (esimerkiksi täällä ja täällä) siitä, kuinka paljon voi oppia kollegan opetusta seuraamalla. Samoin kollegojen kanssa keskusteleminen on ollut, ja on yhä edelleen, äärimmäisen antoisaa opettajana kehittymisen kannalta. Erityisen hyvin tämä nousi esiin pedagogisten opintojen aikana. Eräs opiskelija kysyi taannoin saavatko opettajat koskaan ahaa-elämyksiä esimerkiksi opiskelijoiden esseitä lukiessaan. Vastausta ei tarvinnut … Jatka artikkeliin Muilta oppimassa, osa II

Uusia tuulia

Yliopisto on mitä mainioin työpaikka oppimishaluiselle ja uteliaalle ihmiselle. Niin opetus- kuin tutkimustyökin pitävät sisällään uusiin aiheisiin perehtymistä, aiemmin hankitun tiedon päivittämistä ja uteliaisuuden tyydyttämistä. Työhön kuin työhön voi urautua, mutta yliopistolla on ainakin hyvät mahdollisuudet tuoda työhönsä jatkuvasti uusia näkökulmia ja jopa kokonaan uusia tutkimuskohteita. Olen tähänastisessa tutkimustyössäni keskittynyt islamiin Euroopassa, ja erityisesti ranskalaisiin … Jatka artikkeliin Uusia tuulia

Katsomukset.fi

Viimeisen puolen vuoden ajan olen työskennellyt yliopistolla projektin parissa, joka julkaistiin tänään. Katsomukset.fi-portaali tulee toimimaan tiedonvälityksen ja keskustelun paikkana uskontoihin, katsomuksiin ja uskonnottomuuteen liittyvissä kysymyksissä. Portaalissa on vielä paljon kehitystyötä jäljellä, mutta tuntuu hyvältä saada se viimein julki. Portaalihanke on jo vaatinut, ja tulee jatkossakin vaatimaan, uusien asioiden oppimista. En esimerkiksi ollut aiemmin hankkinut domain-nimeä … Jatka artikkeliin Katsomukset.fi

Yhteenvetoa verkkokirjoittamisen opiskelusta

On tullut aika vetää yhteen Akateeminen verkkokirjoittaminen -kurssin oppeja. Kurssi alkoi marraskuussa, ja kurssitehtävien tulee olla tehtyinä muutaman päivän päästä. Yksi tehtävistä on lyhyt oppimispäiväkirja, jonka - kurssin hengessä - laitan tietenkin verkkoon. Minulle kaikkein hyödyllisintä on ollut pohtia asiantuntijan verkkopresenssiä yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Kirjoitin kurssiblogiimme - Asiantuntijana verkossa - postauksen, jossa pohdin olenko … Jatka artikkeliin Yhteenvetoa verkkokirjoittamisen opiskelusta