Ohjausharjoittelu

Iso osa käynnissä olevaa, ohjausta käsittelevää yliopistopedagogiikan kurssia, on ohjausharjoittelu. Se on nyt minulla virallisesti suoritettuna. Virallisesti, koska harjoittelun pituus on 20 tuntia, ja tämä tuntimäärä on minulla jo takana. Tulossa on kuitenkin vielä nelisen tuntia lisää. Ohjausharjoittelu koostuu 10 tunnista omaa ohjausta, jota on havainnoimassa joko kurssikaveri tai pedagoginen yliopistonlehtori tai molemmat. Toinen osio … Jatka artikkeliin Ohjausharjoittelu

Mainokset

Opettajat, opiskelijat & mielenterveys

Keskiviikkona 10.10.2018 vietettiin maailman mielenterveydenpäivää (World Mental Health Day). Maailman terveysjärjestö WHO:n sivuilla julkaistussa uutisessa nostetaan esiin erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset. Järjestön mukaan puolet mielenterveyden häiriöistä alkaa 14 ikävuoteen mennessä, joten nuorten parissa työskenteleviltä tarvitaan herkkyyttä tunnistaa milloin nuori tarvitsee tukea ja apua. Mitä aikaisemmin asioihin puututaan, sitä paremmin tilanne saadaan hallintaan. Maailman terveysjärjestön … Jatka artikkeliin Opettajat, opiskelijat & mielenterveys

Ohjauksen orientaatiot

Tarkastelen tässä blogitekstissäni ohjauksen orientaatioita Sanna Vehviläisen teoksen, Ohjaustyön opas (Gaudeamus 2014) pohjalta. Vehviläinen erottelee neljä keskeistä ohjauksen orientaatiota. Nämä hän on nimennyt 1) kannattelevaksi orientaatioksi 2) tutkivaksi orientaatioksi 3) ongelmanratkaisuorientaatioksi ja 4) opettamisorientaatioksi. Koska ohjaan tällä hetkellä kymmentä pro gradun tekijää, keskityn seuraavassa pohtimaan ohjauksen orientaatioita ennen muuta opinnäytetyön ohjauksen kontekstissa. Kannatteleva orientaatio Kannatteleva … Jatka artikkeliin Ohjauksen orientaatiot

Herätys, blogiseni!

Onpa hyvä, että kirjoitin keväiseen postaukseeni, ettei koskaan pidä sanoa ei koskaan, sillä täällähän minä jälleen olen kirjoittamassa ajatuksiani opettamisesta ja oppimisesta. Mistä tällainen uudelleenherääminen? Toimin tämän syksyn yliopistonlehtorina ja osallistun myös ohjaamista käsittelevälle yliopistopedagogiikan kurssille, joten opetus ja oppiminen ovat tiiviisti osa jokapäiväistä elämääni. Ja eihän siinä kauaa mennyt, ennen kuin into kirjoittaa heräsi … Jatka artikkeliin Herätys, blogiseni!

Kaikki hyvä loppuu aikanaan

Tämä blogi sai alkunsa keväällä 2016 osana pedagogisia opintojani Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Valmistuin ammatilliseksi opettajaksi vuotta myöhemmin, jolloin päätin jatkaa opettamista ja oppimista koskevien ajatusteni ja havaintojeni kirjaamista myös opintojen päätyttyä. Nyt on kuitenkin aika heittäytyä uusien tuulien vietäväksi niin blogimaailmassa kuin elämässä vähän muutenkin. Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, mutta näillä näkymin päätän … Jatka artikkeliin Kaikki hyvä loppuu aikanaan

Muilta oppimassa, osa II

Olen blogissani kirjoittanut muutamaan kertaan (esimerkiksi täällä ja täällä) siitä, kuinka paljon voi oppia kollegan opetusta seuraamalla. Samoin kollegojen kanssa keskusteleminen on ollut, ja on yhä edelleen, äärimmäisen antoisaa opettajana kehittymisen kannalta. Erityisen hyvin tämä nousi esiin pedagogisten opintojen aikana. Eräs opiskelija kysyi taannoin saavatko opettajat koskaan ahaa-elämyksiä esimerkiksi opiskelijoiden esseitä lukiessaan. Vastausta ei tarvinnut … Jatka artikkeliin Muilta oppimassa, osa II

Uusia tuulia

Yliopisto on mitä mainioin työpaikka oppimishaluiselle ja uteliaalle ihmiselle. Niin opetus- kuin tutkimustyökin pitävät sisällään uusiin aiheisiin perehtymistä, aiemmin hankitun tiedon päivittämistä ja uteliaisuuden tyydyttämistä. Työhön kuin työhön voi urautua, mutta yliopistolla on ainakin hyvät mahdollisuudet tuoda työhönsä jatkuvasti uusia näkökulmia ja jopa kokonaan uusia tutkimuskohteita. Olen tähänastisessa tutkimustyössäni keskittynyt islamiin Euroopassa, ja erityisesti ranskalaisiin … Jatka artikkeliin Uusia tuulia